Georgia O'Keeffe, Taos Pueblo,  New Mexico, 1960

Georgia O'Keeffe, Taos Pueblo, New Mexico, 1960

Please contact Gallery for Price